Menu

Cart

Content

grande

David i Goliat. La primavera de les economies diverses.

Lucia Bertell, Marco Deriu, Antonia De Vita i Giorgio Gosetti
Datos del libro
Precio de venta: € 20,80
Precio con descuento: € 20,00
Precio de venta sin impuestos: € 20,00
Cantidad de impuesto: € 0,80
  • Reseña

"Diferent, alternativa, ètica, solidària, sostenible, local. Són alguns dels noms de les experiències socioeconòmiques de les quals parla aquest llibre. A través d'un enfocament reflexiu, que veu als investigadors i a d'altres persones que participen en un esforç comú interpretatiu. David i Goliat. La primavera de les economies diverses investiga la relació amb el territori, amb els sabers, amb les formes de treball i amb les implicacions ideològiques i polítiques dels grups de productors i consumidors crítics que, a través de la seua iniciativa representen una reacció d'autodefensa d ela societat, però també la persistència de formes no capitalistes de l'activitat econòmica i productiva. L'anàlisi recol·loca el conflicte en un plànol simbòlic i antropològic fent emergir els desafiaments del paradigma de l'homo economicus.

Instituto Paulo Freire de España

Apdo. de correos 76

46800 Xátiva